A szeretet összeköt

2011. június 24-25-én Szolnokon lesz a VII. Váci Egyházmegyei
Találkozó. A találkozó mottója: "A szeretet összeköt." A találkozó 
hivatalos emblémája elkészült.

A logo az új szolnoki gyaloghidat ábrázolja sárga-kék színben, ami a
város színe. Az új híd pedig a tiszavirágot (kérészt) szimbolizálja. A
mottót is az új híd ihlette, hisz a híd szerepe a partok összekötése, a
szeretet pedig összeköt a másik emberrel.

Megosztott világunkban egyházon belül és kívül is nagyon fontos az
egységre való törekvés, amit a szeretettel tudunk megvalósítani.
Szeretnénk, ha a szolnoki egyházmegyei találkozó szolgálná az egymás
közötti hídverést.

Az új híd szimbóluma egyben alkalmat adott, hogy némi átalakítással
Jézus Urunk Szentséges Szívére is utaljon, mert ez a Szív az igazi
szeretet forrása.

Nagy szeretettel várjuk egyházmegyénk papjait és híveit a VII. Egyházmegyei Találkozóra!