ÚRNAPJA

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.”

                                                                                               (Jn 6,51-58)

Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordozzák az Oltáriszentséget. Rados László Atya szentbeszédében kiemelte ez egy tanúságtétel, hogy kivisszük az Oltáriszentséget megmutatni a világnak. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára. Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó Oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak.
Az Oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, más néven úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák körül, s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. Így történt ez településünkön is június 2-án.