Templom belső felújítás

Kedves Keszegi Lakosok!

Harminc év telt el azóta, hogy a település templomának belső falfelületeinek állagmegóvó festése történt.
Rados László atya felvette a kapcsolatot kollégáival és több referencia munka megtekintése után árajánlatkérésre került sor. Előzetes információk alapján egy többszázezer forintos munkálat keretében lehet a padok és falfelületek javítását, festését megvalósítani.
A kivitelezés várható kezdete szeptember első fele, így elkészülne templomunk búcsújára.
Az anyagi fedezet megteremtése érdekében szeretnénk kérni minden segíteni vágyó ember lehetőségeihez mért anyagi támogatását.
Az adományok elhelyezhetők a templomunkban az erre a célra kihelyezett perselyben, vagy nyugta ellenében személyesen átadható
Miklián Józsi bácsinak, templomunk gondnokának.

Adományaikat köszönjük:  Isten fizesse meg!

                                                   Egyházközség Képviselő Testülete