Kedves Keszegi Lakosok!

Közeledik az év vége, ünnepi hangulat lengi körül a napokat, és ilyenkor mindannyian számba vesszük az év eseményeit, átgondoljuk mit tettünk az idei évben, és mit szeretnénk tenni jövőre, amit az idén nem sikerült.

A nagy fogadalmak megfogalmazódnak, és új lendülettel, lelkesedéssel töltenek el mindannyiunkat amikor beköszönt az új év. Ez a lelkesedés és lendület tud egész évben hozzásegíteni ahhoz, hogy a megfogalmazódott tervek, célok megvalósulhassanak.

Így volt ez 2015-ben is, amikor többek között az alábbi elképzeléseinket sikerült véghezvinni:

  • falunk határánál megépült az új köszöntő tábla,
  • új játszótéri játékok készültek, melyeket a tavasz beköszöntével kihelyezünk a Petőfi utcai játszótéren,
  • közlekedési tükör kihelyezésére került sor a Kossuth út – Dózsa út kereszteződésnél a nagyobb biztonság érdekében,
  • több év után sikerült elérni, hogy a falu elején lévő megsüllyedt utat kijavítsák,
  • a falunk belterületi útjain megtörtént a kátyúzás, valamint a Szabadság térre vezető út helyrehozatala is folyamatban,
  • s nem utolsósorban 2015. év legjelentősebb eseménye a Múlt Házának ünnepélyes átadása volt, melyre augusztus 20-án került sor.

Ebben az esztendőben ismét átadásra került a „Keszeg Községért” cím, melyet Szekeres Tiborné és Hugyecz Józsefné vehetett át.

Az idei évben is a legfontosabb célkitűzéseink egyike, hogy falunk lakói igazi, összetartó közösséget alkossanak. Ezt szolgálják a faluban megrendezésre kerülő állandó programok, mint a Falunap, a Keszegi Favágó- és Főzőverseny, a Szüreti felvonulás, a nyugdíjas kirándulás, az idősek köszöntése.

Községünk összetartó erejét mutatja az is, ahogyan nemzeti ünnepeinkről évről évre méltóképpen megemlékezünk.

Az előbbiekben felsoroltak megvalósulásához sokak munkájára és erőfeszítésére volt szükség, én ezúton szeretném megköszönni minden jó szándékú, segítőkész embernek, civil szervezetnek, vállalkozónak, cégnek a munkáját, anyagi hozzájárulását, aki részt vett a falu szebbé, jobbá tételében.

„Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz' örömest búcsúznak tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úristen boldog új esztendőt nékünk!”

 

E sorokkal kívánok mindenkinek:

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és sok sikert, kitartást, egészséget a következő évre!

Csiri Csaba
polgármester