Közérdekű információk

Az egyházadóról

Az Egyházi Törvénykönyv 222. kánon, 1.§ alapján
„a krisztushívők kötelesek hozzájárulni az egyház szükségleteinek kielégítéséhez”.

A Keszegi Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete

az egyházadót egységesen 3000 Ft / éves összegben határozta meg
házaspáronként.
Az összeg befizethető  Templomunkban a gondnoknál.

„Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami Istené!”
(Mt 22,21).