Polgárőrség és tűzoltó egyesület

A keszegi polgárőrség Nógrád megye legidősebb polgárőr szervezete. 1990 őszén, a rendszerváltás időszakában alakult. A cégbíróságon 1991-ben, 67 fővel jegyezték be. A szervezet vezetőjévé Veres Istvánt választották, aki 15 éven át intézte az egyesület ügyes-bajos dolgait. A polgárőrök szolgálati beosztását helyettese, Deák László szervezte, felhasználva a határőrségnél szerzett több évtizedes tapasztalatait. A polgárőr szervezet új elnöke 2006-tól Deák László lett, helyettesének pedig Kökényné Varga Natálát választották.

Az egyesület fennállásának 15. évfordulóján z országos parancsnokság a 15 éve szolgálatot teljesítőknek emléklapot adományozott.

A jelenlegi taglétszám 35 fő, melynek kétharmada aktívan dolgozó, munkába járó fiatalember. Munkájuk elvégzése mellett látják el feladatukat, éjszakai ügyelettel, járőrözéssel őrzik, védik Keszeg község polgárainak vagyonát, értékeit, vigyáznak biztonságukra. Tevékenységüket emberszeretetből, tisztességgel végzik. Mindegyikük rendelkezik az Országos Polgárőr Szövetség igazolványával, szolgálat közben közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Az egyesületnek női polgárőrei is vannak. Jó kapcsolatot építettek ki a Rétsági Rendőrkapitányság munkatársaival, szorosan együttműködnek a körzeti megbízottal is. Többször szerveznek közös szolgálatot, más ügyekben is együttműködnek.

Tevékenységük nemcsak éjszakai őrző-védő feladatokra korlátozódik, nappal is, szolgálaton kívül is lehet rájuk számítani. Figyelnek minden gyanús tevékenységre, idegenek mozgására a faluban. Gyakran működnek közre a helyi rendezvények biztosításában, szervezetten, kulturáltan oldják meg a forgalomelterelés, a forgalomirányítás feladatait. Ők azok, akiket szükség esetén a legkönnyebben lehetne mozgósítani (tűz, belvíz, eltűnt személy keresése stb.). Tagjaik közül többen a helyi Tűzoltó Egyesületnek is a tagjai.

A település nevében köszönettel tartozunk polgárőreinknek és tűzoltóinknak, akik a mindennapi élet nehézségei mellett, szabadidejüket feláldozva őrködnek településünk biztonsága felett.