Római Katolikus Plébánia Nézsa - Keszegi Filia

A keszegi filia (leányegyház) története

A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött meg.

Keszeg népességének és vallásának kialakulásában ez az esemény, döntő jelentőségű volt.

„A keszegi leányegyház (filia) alapítása is az 1716. évi újjátelepítéshez kapcsolódik. A keszegi fiókegyházat az 1711-ben alapított nézsai plébániához csatolták."

Koháry István országbíró által, megkezdett újranépesítés során, a megye betelepítésének második hullámában, a gyengébb minőségű földekre érkező felvidéki tót (szlovák) lakosság közül Keszegre is érkeztek evangélikus vallású telepesek.

A Rákóczi szabadságharc bukása után újabb vallási erőszakhullám söpört végig az országon.

A szabad vallásgyakorlását Nógrád megyében is korlátozták, az evangélikusokat kényszeríttették a katolikus vallás gyakorlására.

A római katolikus vallású keszegi földbirtokosok is hasonlóan cselekedtek: egyes források szerint az evangélikus templomot elvették, mások szerint lerombolták, és katolikus templomot építtettek a helyébe. Ennek hatására többen elmenekültek, vagy a római katolikus hitre tértek át.

Az utolsó anyakönyvi bejegyzés 1750-ből való, amely evangélikus esküvőről tudósít.

Ezt követően a katolikus vallás válik uralkodóvá.

CsatolmányMéret
A keszegi leányegyház (filia) története612.27 kB