Önkormányzati hírek

Keszeg községben megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása

Megjelent a 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról. E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2010. évi általános választása során kell először alkalmazni. E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény.

Energiaár-támogatás

A gázfogyasztás és távhőfelhasználás 2010. évi szociális támogatási rendszeréről

A Kormány módosította a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007.(X.31) Korm. rendeletét. Ennek alapján, akik 2010. június 30-án támogatásra jogosultak - új határozat meghozatala, illetve határozat módosítása nélkül - továbbra is támogatásban részesülnek 2010. december 31-éig.

Falunap 2010 május 01.

Május elsején került megrendezésre településünk falunapja.
Az elmúlt hetekben már megkezdődött a nap forgatókönyvének, menetrendjének szervezése.
Május 1-je reggelére már minden összeállt. A kora reggeli órákban megkezdődtek az utolsó símítások is a helyszínen.

Országgyűlési Képviselő Választás

Szavazóköri eredmények

Keszeg 1. sz. szavazókör
Általános Iskola Dózsa út 12.

NÓGRÁD megye 04. számú egyéni választókerülete

Jegyzőkönyvi adatok

Temető bejárat

Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2000./ IV.3./ számú rendeletének (a temetőről és temetkezési tevékenységről) 17.§. /1/  bekezdés értelmében
"A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos."
Továbbá, lakossági bejelentések alapján rendszeresen illegális vizvételezés történik nagy mennyiségben a temetőben lévő vízcsapról.

A felsoroltak betartására, és megakadályozására a képen látható zárható fém kapuőrök lettek felszerelve, figyelembe véve a temető zavartalan látogatásának lehetőségét.
Egyéb esetekben a kulcs a Polgármesteri Hivatalban elkérhető.

Megértésüket köszönjük!

Hulladékgyűjtés

Ebben az évben is meghirdetésre került a településünk bevezető utainak megtisztítására szóló felhívásunk.
Szomorú, hogy a lakosságban ez a feladat egyre kevésbé ébreszt tenniakarást.
Ennek ellenére, a megjelentek a szokásos menetrend szerint összeszedték a három bevezető szakaszon a hulladékot.

Tartalom átvétel