Önkormányzati hírek

Országgyűlési Képviselő Választás

Szavazóköri eredmények

Keszeg 1. sz. szavazókör
Általános Iskola Dózsa út 12.

NÓGRÁD megye 04. számú egyéni választókerülete

Jegyzőkönyvi adatok

Temető bejárat

Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2000./ IV.3./ számú rendeletének (a temetőről és temetkezési tevékenységről) 17.§. /1/  bekezdés értelmében
"A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos."
Továbbá, lakossági bejelentések alapján rendszeresen illegális vizvételezés történik nagy mennyiségben a temetőben lévő vízcsapról.

A felsoroltak betartására, és megakadályozására a képen látható zárható fém kapuőrök lettek felszerelve, figyelembe véve a temető zavartalan látogatásának lehetőségét.
Egyéb esetekben a kulcs a Polgármesteri Hivatalban elkérhető.

Megértésüket köszönjük!

Hulladékgyűjtés

Ebben az évben is meghirdetésre került a településünk bevezető utainak megtisztítására szóló felhívásunk.
Szomorú, hogy a lakosságban ez a feladat egyre kevésbé ébreszt tenniakarást.
Ennek ellenére, a megjelentek a szokásos menetrend szerint összeszedték a három bevezető szakaszon a hulladékot.

Felhívás

KEDVES KESZEGI LAKOSOK

Idén is tegyük szebbé településünket!
2010. április 10-én (szombaton)
Járuljon hozzá munkájával településünk rendezéséhez, takarításához, szebbétételéhez, a bevezető utak a közterületek hulladék mentesítéséhez.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívügyének tekinti településünk tisztaságát.
Gyülekező reggel 8 órakor a Polgármesteri Hivatal előtt.

---------------------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az avar és kerti hulladék égetését csak kedden és pénteken lehet végezni!
Kérjük, hogy a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztítását, karbantartását végezzék el, úgy hogy a csapadékvíz akadálytalanul folyhasson.
Ennek a feladatnak az elvégzése az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége.

Majoros László
polgármester

Ünnepi megemlékezés

Településünkön 2010. március 13-án este 6 órakor ünnepi megemlékezést tartottak,
Nemzeti ünnepünk 162. évfordulójának alkalmából.
A Polgármesteri Hivatal előtt összegyűltek köszöntése után fáklyás felvonulás követte az ünnepi megemlékezés programját.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket!

Kedves Keszegi Lakosok!

Ismét eltelt egy újabb esztendő, ez az embert általában arra készteti, hogy végig gondolja mi is történt az elmúlt időszakban. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a sikereknek újra örülni tudjunk, de alkalmat ad arra is, hogy végig gondoljuk még az előttünk álló feladatokat.

2009-ben befejeződött az orvosi rendelő akadálymentesítése, felújítása. A beruházás az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Ennek keretében megtörtént a Polgármesteri Hivatal, a Háziorvosi Rendelő a Gyermek és Csecsemő Rendelő komplex akadálymentesítése. Az év folyamán a faluban két új buszmegálló került megépítésre. Így hosszú évek után végre a középső buszmegállóban várakozók feje fölé is „tető" került. A buszmegállók építése során újra megmutatkozott az összefogás, hiszen a kivitelezés nagy része társadalmi munkában valósult meg.

Az előzőeken kívül történtek még kisebb felújítási munkálatok, melyek során a régebben Teleházként működő helyiség, valamint a Művelődési ház melletti helyiség festése, rendbetétele történt meg.

Mindezen jók mellett azonban meg kell említenem azt is, hogy a 2009-es évben a szükség úgy hozta, hogy Keszegen is be kellett vezetni a kommunális adót. Ezzel kapcsolatban most szeretném megragadni az alkalmat és mindenkinek megköszönni, hogy megértette ennek szükségességét és a kivetett adót határidőben befizette. Köszönet érte a falu lakóinak.

Az év folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan megrendezésre került a május 1-i Falunap, amely lehetőséget ad arra, hogy a faluban a legkisebbtől a legnagyobbik együtt tölthessünk egy szórakoztató, kellemes napot. Idén ráadásul egy neves együttes, az Apostol együttes előadásával sikerült megkoronázni a napot.  2009-ben is szokásos módon egy kis műsoros ebéddel köszöntöttük falunk idős lakóit és idén sem maradt el a nyugdíjas kirándulás. Nemzeti ünnepeinkről sem feledkeztünk el, azokat is méltómódon megünnepeltük.

Mindezeken túl az eltelt évben több civil kezdeményezésű program is megszervezésre került a faluban. Ilyen volt többek között az óvodás és iskolás gyermekek szülei által szervezett jótékonysági farsangi bál, májusban a szabadtéri színpadon megtartott jótékonysági műsor, a szeptemberben megtartott szüreti felvonulás és bál, advent negyedik vasárnapján megtartott karácsonyi műsor. Ezek mindegyike jó példája az összefogásnak, s mindegyik rendezvény megmutatta, hogy mire képes a falu, ha együtt, egy célért: a közösségért tesz valamit.

A nehézségek ellenére is sok jó dolog történt a faluban, ehhez azonban Önökre, az Önök megértő támogatására volt szükség. Ezért most szeretném megköszönni minden jó szándékú, segítőkész embernek, civil szervezetnek, vállalkozónak, cégnek a munkáját, anyagi hozzájárulását, aki részt vett a falu szebbé, jobbá tételében.

Új év előtt állunk, sajnos azonban most olyan időket élünk, hogy inkább kétségekkel, mint bizakodva tekintünk az új esztendő elé, hiszen nem csak az Önkormányzatoknak jut egyre kevesebb, hanem a családok is egyre nehezebb helyzetben vannak. Biztatásként én azonban a vasárnapi karácsonyi műsorban fellépő székely mesemondó szavait szeretném idézni: „A Jóisten mindenki számára adott szerencsét, csak meg kell találni azt!" Ehhez kívánok mindenkinek erőt és kitartást!

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és sok sikert, kitartást és egészséget kívánok a következő évre!                   

                                                                                             Majoros László
                                                                                               polgármester

 

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. BÚÉK!

Tartalom átvétel