Pályázati kiírás 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra felsőoktatási hallgatók számára

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. További részletek a csatolt pályázati kiírásokban találhatók. 

CsatolmányMéret
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS38.01 kB
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS36.92 kB