Deák Ferenc „A haza bölcse” Keszegen

1859. október 27‑én a Magyar Tudományos Akadémia Kazinczy Ferenc születésének százados ünnepét ülte meg. A hivatalos ülés után az Európa szálló oszlopos termében ebédre vagy háromszázan gyűltek össze mágnások, földbirtokosok, írók, művészek, ügyvédek, orvosok az ország minden vidékéről. A felköszöntők sorát Deák Ferenc zárta be, ezeket mondván: „Lakoma után imádkozni kell. Az én imádságom rövid, csak három szóból áll: éljen a haza!”„Az én imádságom rövid, csak három szóból áll: éljen a haza!”

„…A későbbi években a kastély parkjának kőpadjain a lombsátrak alatt építette roppant gondolataival magába zárkózott michelangelói lelke az emberi sors kikerülhetetlen tragédiáját azon száz éves fák alatt, ahol évtizedek multán Deák Ferenc a nagy gondolkodó is pihent.”

Deák Ferenc kiemelkedő szerepet játszott az osztrák-magyar politika megegyezésében, az 1867. évi kiegyezés megvalósulásában, amelynek következtében létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia. A Pesti Naplóban közölte híressé vált „Húsvéti cikkét”, amelyben kinyilvánította az uralkodó felé a nemesség hajlandóságát a változásra.